Sätt att lägga till värden i ett kalkylblad

  1. Lägg till baserat på villkor
  2. Lägg till eller subtrahera datum
  3. Lägg till eller subtrahera tiden
  4. Behöver du mer hjälp?

Ett snabbt och enkelt sätt att lägga till värden i Excel är att använda Autosumma . Välj bara en tom cell direkt under en kolumn med data. På fliken Formel klickar du på AutoSum > Summa . Excel kommer automatiskt att känna av det intervall som ska summeras. (AutoSum kan också fungera horisontellt om du väljer en tom cell till höger om cellerna som ska summeras.) Ett snabbt och enkelt sätt att lägga till värden i Excel är att använda   Autosumma

Autosumma skapar formeln för dig, så att du inte behöver skriva. Men om du föredrar att skriva formeln själv, se SUM-funktionen .

Lägg till baserat på villkor

  • Använda sig av SUMIF-funktionen när du vill summera värden med ett villkor. Till exempel när du behöver lägga till den totala försäljningen av en viss produkt.

  • Använda sig av SUMIFS-funktionen när du vill summera värden med mer än ett villkor. Du kan till exempel lägga till den totala försäljningen av en viss produkt, inom en viss försäljningsregion.

Lägg till eller subtrahera datum

För en översikt över hur du lägger till eller subtraherar datum, se Lägg till eller subtrahera datum. För mer komplexa datumberäkningar, se Datum och tid funktioner .

Lägg till eller subtrahera tiden

För en översikt över hur du lägger till eller subtraherar tid, se Lägg till eller subtrahera tiden . För andra tidsberäkningar, se Datum och tid funktioner .

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert på Excel Tech Community , få stöd i Svar community , eller föreslå en ny funktion eller förbättring på Excel User Voice .

Behöver du mer hjälp?